BUDMA Trade - okna, drzwi, bramy, ogrodzenia, rolety, żaluzje fasadowe, automatyka, inteligentny dom, moskitiery, fasady szklane, systemy osłonowe, żaluzje, roletki materiałowe, markizy...
SALON OKiEN I DRZWi

DRZWI

SYSTEMY
TARASOWE

FASADY

OGRODY ZIMOWE

SYSTEMY
OSŁONOWEOWE

ROLETY

BRAMY
GARAŻOWE

OGRODZENIA

AUTOMATYKA

MOSKITIERY

OKNA

Posiadamy niezbędny park maszynowy taki jak
mini żuraw na podwoziu gąsienicowym który
 z powodzeniem wykorzystujemy przy pracach szklarskich, w ciasnych wnętrzach, galeriach handlowych itp.

 

 • sterowanie radiowe urządzeniem
 • podwójne zasilanie (spalinowe i elektryczne)
 • maksymalny udźwig 2400kg
 • maksymalny zasięg w poziomie 11m
 • cztery wysuwy hydrauliczne + jeden ręczny
 • maksymalny zasięg w pionie 12m
 • aktywne ramię 16 stopni
 • cztery podpory opuszczane hydraulicznie
 • przyssawka do 800kg
 • cztery podpory opuszczane hydraulicznie

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy, zgłoszenie zostało przyjęte

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  REKLAMACJI
wersja papierowa

UWAGA
warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie zdjęć na adres
reklamacje.budma@gmail.com

(w tytule wiadomości proszę podać imię i nazwisko klienta)

Warunki reklamacji

 

1) Towar który uległ uszkodzeniu w trakcie montażu podlega reklamacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę wad zamówionego towaru strony ustalają termin oględzin przez Zleceniobiorcę nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3) Usługa uważana jest za obciążoną wadami fabrycznymi, jeżeli nie odpowiada gwarantowanej jakości z powodu złej konstrukcji i złego wykonania.

4) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny wady, uszkodzeń okien przez serwis fabryczny.

5) W sytuacji, gdy strony stwierdzą wady w zamówionym towarze Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy usunięcia wad lub uszkodzeń poprzez naprawę.

6) Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń towaru w terminie do 60 dni od dnia oględzin, zastrzegając jednocześnie prawo przedłużania terminu w przypadku konieczności sprowadzenia nowej stolarki lub nowych elementów zamiennych.

 

7) W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Zleceniodawca.

 

 

Warunki gwarancyjne

 

1) Zleceniobiorca udziela gwarancji w/g producenta poszczególnych produktów.

2) Zleceniodawca traci prawa gwarancyjne w przypadku mechanicznego uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji, montażu dodatkowych urządzeń, czyszczenia niewłaściwymi środkami chemicznymi, zamontowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywania napraw i przeróbek we własnym zakresie, nieodpowiedniej wentylacji (skraplanie się pary wodnej na powierzchni okna).

3) W zakresie nie regulowanym przez tą umowę stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanych.

 

BUDMA trade Sp. z o.o.

NIP 666-211-77-50

Regon 368027956
Santander Bank:    47 1090 1203 0000 0001 3518 0537

PKO BP:    11 1020 2746 0000 3502 0247 6075

Santander konto walutowe EURO:
40 1090 1203 0000 0001 3576 4021

ul. Dojazdowa 33
62-600 Koło
tel./fax +48 63 2720737

 

Przemek

 

+48 791 780 225

budmakolo@gmail.com

budmatrade@gmail.com

 

 • stolarka aluminiowa
 • systemy tarasowe
 • fasady
 • ogrody zimowe

 

 • POMIARY

Inga

 

+48 790 267 742

wyceny.budma@gmail.com

 

 • okna
 • drzwi
 • systemy osłonowe
 • parapety
 • systemy tarasowe
 • rolety zew.
 • moskitiery

Marek

 

+48 730 229 190

e.budma@gmail.com

reklamacje.budma@gmail.com

oferta.budma@gmail.com

allegro.budma@gmail.com

 • okna
 • rolety zew.
 • bramy garażowe
 • ogrodzenia przemysłowe
 • ogrodzenia posesyjne
 • systemy tarasowe
 • automatyka
 • inteligentne domy
 • screeny
 • obsługa Allegro
 • Reklamacje

Edyta

 

+48 509 940 775

wyceny1budma@gmail.com

 

 • okna
 • drzwi
 • rolety zew.
 • systemy osłonowe
 • systemy tarasowe
 • moskitiery
 • parapety
 • okna dachowe

 

BUDMA trade Sp. z o.o.
NIP 666-211-77-50

Regon 368027956
Santander Bank S.A.   47 1090 1203 0000 0001 3518 0537
PKO BP     11 1020 2746 0000 3502 0247 6075

Siedziba firmy
ul. Dojazdowa 33
62-600 Koło
tel./fax: +48 63 272 07 37,     +48 791 780 225,       +48 790 267 742,       +48 730 229 190        +48 509 940 775,